Gann, Lauber, Merlin ja Resch 3

Väike- või konteinerkuivati. Sageli on vajadus kuivatada väikeseid partiisid või peab mõne partii kuivatama uuesti, eriti juhtudel kui küsimus on kaubanduslikult vähemväärtuslikest puuliikidest.

Et selliste partiide kuivatamine õnnestuks kvaliteetselt, on  leiutatud väike- või konteinerkuivati.

Väikekuivateid on võimalik kasutada ka õppeeesmärkidel.

 

Kuivanduskambrid Gann, Lauber

 

Lauber ja Resch3 Saepurukuivandus

 

Lauber õhuniiskus, temperatuur ja puutasakaaluniiskus

Mõõtepiirkond

  • Suhteline õhuniiskus 0 % - 100 %
  • Temperatuur -10 °C - +40 °C
  • Puidu tasakaaluniiskus 5 % - 25 %

 

Merlin õhuniisutus, puutööstusel, ehitus, kaubad